… en de oorzaak van problemen

paranormale kinderen
Over het algemeen is er sprake van paranormale begaafdheid bij veel kinderen tot 7 jaar. Steeds vaker blijft de openheid naar hun paranormale vermogens intact. Wanneer er sprake is van een natuurlijke integratie van deze vermogens, zullen zij een plek krijgen binnen de persoonlijkheid van deze mens.

Ontkenningen, verdringingen, maar ook overdrijving of overaccentuering, vergroten de kans op problemen in de ontwikkeling van deze vermogens. De ontwikkeling van de persoonlijkheid is van groot belang.

Wanneer er beschadigingen in de persoonlijkheid zijn opgetreden, zullen deze ook tot uiting komen binnen de paranormale ervaringen.

Hoe komen we tot het ontwikkelen van paranormale vermogens bij het kind, op een wijze die hun leven zal verrijken en verdiepen?

Over het algemeen kunnen paranormale ervaringen een leven verrijken, en verdiepen, maar de ervaringen vragen om een goede begeleiding om te voorkomen dat het kind problemen krijgt.

Het sleutelwoord is eenvoud.

Handelingen die het kind op eenvoudige wijze bevestigen en het kind centraal zetten en niet zijn of haar gave, helpen het kind de gave te ontwikkelen zoals het heeft leren spreken. Het kind ervaart hierbij de gave als natuurlijk en dit biedt bovendien ook bescherming tegen negatieve invloeden.

Het kind moet zich krachtig en oprecht naar de buitenwereld kunnen richten vanuit een volledige acceptatie van o.a. zijn paranormale vermogens.

Wanneer er teveel accent gelegd wordt op zijn innerlijke begaafdheden zal het kind zich onvrij voelen en zijn eigen capaciteiten niet meer onder ogen kunnen zien.

Het zal dit dan ervaren alsof de buitenwereld bepaalt wat deze te betekenen hebben. Daarmee ontkracht het zijn innerlijke, zuiver gevoelde verbinding met zijn bron, omdat het zich afhankelijk gaat opstellen van bevestiging buiten zichzelf.

Wanneer wij dit kunnen voorkomen, kan het zich op natuurlijke wijze ontwikkelen binnen de grens die zijn eigen ontwikkeling aangeeft.

Ouders maken zich vaak onnodige zorgen.

Deze kunnen zij het best uitspreken naar anderen, zodat zij het kind niet belasten; b.v. in gespreksgroepen over paranormaal begaafde kinderen. Veel van hun zorgen zijn gebaseerd op eigen angstgedachten.

 

De basisrichtlijnen om tot een zuivere ontwikkeling van de paranormale vermogens bij kinderen te komen.

*   Het kind serieus te nemen in zijn of haar ervaringswereld is de basis om te komen tot zuivere ontwikkeling van paranormale vermogens.

*   Richt het kind op zichzelf op de eigen mening.
( liever een 6 van jezelf dan een 10 van een ander, d.w.z liever een beperkte waarheid van uit je eigen persoonlijkheid dan een niet bewezen, hoge wijsheid die je napraat. )

*    Breng het kind tot het authentieke – ik, door het te stimuleren te zeggen wat het denkt.      
(door niet te praten over maar vanuit zichzelf, ook door het zijn of haar keuzes te helpen maken)

Reacties van de buitenwereld op paranormale vermogens: Men moet er nog lang rekening mee houden dat in de buitenwereld nog  steeds obstakels zullen zijn naar paranormale vermogens toe.

De oorzaak ligt in de diepliggende angsten en het starre denken. Dit worden tegenkrachten die de mens zullen aanzetten tot afwijzing van paranormaal begaafde kinderen en volwassenen.

Inzichten, die u nu gegeven zijn, hebben een groot kosmisch belang, door de genezende kracht die zo naar de aarde toegaat.

Anna Lamb-Janssen

Reacties zijn gesloten.