Wat zijn de specifieke kwaliteiten van een leven als verstandelijk gehandicapte?

Deze kinderen dienen mildheid te ontwikkelen door strijd.
Zij leren innerlijke gewaarwordingen stil te houden door zich precies op anderen te richten.
Verstandelijk gehandicapten leren zeer zorgvuldig met innerlijke gewaarwordingen om te gaan (zij worden n.l. teruggehouden in het spreken. Zo kristalliseren zij diepgaand uit wat zij waarnemen en waarom).

Zij leren fijngevoelige signalen uit te zenden op basis van non-verbale communicatie.
Hun zintuigen worden in essentie van de functie diepgaander ontwikkeld (net als b.v. bij doven en blinden).

Bij verstandelijk gehandicapten is er sprake van overactivering van zintuigen als aanvoeling- en luistervermogen, aandachtschenken.
Zij voelen zich vaak één met de natuur (vaak schept het verstandelijk denken hierin een barrière).
Zij leren geduld omdat zij zich moeten openstellen voor het bewegings– en begripsniveau van anderen.

In latere levens kunnen deze zielen grote zaken verwezenlijken, waarin innerlijke diepgang en geduld met doorzettingsvermogen nodig zijn.
Vaak gaat zo’n leven vooraf aan een leven waarin grote doelen verwezenlijkt moeten worden.

Zie volgende kolom

Vervolg
Dit geeft aan hoe belangrijk het is deze zielen oefentijd te gunnen, anders verkrijgen deze zielen een tekort aan ervaring van belangrijke ontwikkelingsaspecten, waardoor zij onvoldoende vaardig worden het toekomstig leven goed aan te kunnen.

Voorbeeld 1: Zo kan in dat volgende leven, wanneer iemand b.v. onvoldoende geduld en uithoudingsvermogen heeft kunnen oefenen, deze persoon zich vroegtijdig gaan poneren in plaats van te wachten tot de tijd rijp is voor ontvangst.

Voorbeeld 2: Vroegtijdig kenmerken bij anderen aangeven zonder zich daarover zorgvuldig uit te laten, in afwachting van volgende gedragingen.
Iedere ontwikkelingsgang van de mens geeft spanning. Die spanning moet verwerkt worden. Dit gebeurt door loslating.
Een verstandelijk gehandicapte zuivert totaal uit wat hij wenste uit te zuiveren toen besloten werd als verstandelijk gehandicapte te incarneren.

Wanneer men sterft, zuivert men op het sterfbed ook uit wat onverwerkt is gebleven in het afgelopen leven.
Zo werkt een verstandelijk gehandicapte van verschillenden levens de gedragsaspecten uit die nog tot verwerking gebracht dienden te worden en krijgt hij optimaal effect van wat geleerd is.

Door in de stof op onbewuste wijze deze verwerking aan te gaan, wordt dit optimaal bereikt, zonder dat er opnieuw herinneringen die pijnlijk waren achterblijven. Je houdt de diamant over.

Anna Lamb

Reacties zijn gesloten.