Wat is verstandelijk gehandicapt zijn?

 
Mensen die op aarde komen en van wie de ziel niet helemaal incarneert, hebben minder kracht. Daardoor kunnen zij de kennis vanuit de ziel niet in de stof laten doorkomen. Bovendien kunnen zij zich niet gelijkwaardig uiten naar anderen, evenmin wat zij innerlijk weten.

De aardse werkelijkheid is voor hen bereikbaar alsof er een filter geplaatst is tussen hen en de aardse ervaring. Hierdoor komt het dat mensen verstandelijk gehandicapten dom en  onvolmaakt vinden. Echter, hun wezen heeft geen tekort. Zij kunnen alleen maar in de aardse werkelijkheid niet tonen wie zij zijn.

(Zie volgende kolom)

(Vervolg)
Zij leven als van achter een gordijn en hebben het gevoel niet actief mee te kunnen doen in het bewust functionerende leven.

Zij zijn zich echter vaak toch wel bewust van wat zich “achter dit gordijn” afspeelt. Wij bemerken dit alleen niet.

Verstandelijk gehandicapte kinderen willen gezien worden als mens, maar velen van hen zijn hierin dikwijls erg teleurgesteld. Zij trekken zich dan terug uit gesprekken omdat zij bemerken dat zij niet kunnen verwoorden wat hen innerlijk bezighoudt.

Anna Lamb

 

Reacties zijn gesloten.