Waarom “verstandelijk gehandicapt”?

Het verstandelijk gehandicapte kind draagt aspecten met zich mee die zeer bijzonder zijn voor de huidige tijdsontwikkeling. Doordat dit niet wordt opgemerkt, verkommeren ze. Ouders en hulpverleners nemen vaak beslissingen die het bestaansrecht van het verstandelijk gehandicapt kind geen goed doen.
Dit heeft een negatieve invloed op de evolutie van de mens.

Over het algemeen is de mens hoogmoedig. Dit heeft invloed op het maken van keuzes. Men ziet onvoldoende wat de geestelijke wereld hen aanreikt bijvoorbeeld t.a.v. de verstandelijk gehandicapten en anderen die geen doorsnee-volmaakte mensen lijken. Deze kinderen krijgen vaak niet de respectvolle aandacht die zijn verdienen. Gehandicapte kinderen zijn beperkt in hun gedragingen; hierdoor zijn ze afhankelijk van anderen.

(Zie volgende kolom)


(Vervolg)

Deze kinderen hebben o.a. de opdracht tot overgave te komen aan hun omgeving, omdat zij zelf onvoldoende kunnen handelen. Zij zijn tevens lerende hun, die hen omringen, in overgave te helpen komen naar mensen toe die onvoldoende zelf kunnen handelen. Deze mens moet acceptatie ontwikkelen op een diep niveau. Hij moet leren zien dat het falen van de mens leidt tot groei van bewustzijn.

Binnen de evolutiegang van elk mens wordt men ooit als verstandelijk gehandicapte geboren. Men leert zo, door ongezien te zijn in wat men werkelijk is, echt mededogen te ontwikkelen door zelf afhankelijk te zijn.

In onze maatschappij kunnen we zelf kiezen voor abortus op medisch indicatie, als uit het vooronderzoek blijkt dat een kind verstandelijk gehandicapt is. Hierdoor komt echter in de mensheid een minder grote ontwikkeling naar mededogen tot stand, zowel voor de incarnerende ziel als voor de “verzorgers”.

Anna Lamb

Reacties zijn gesloten.