Een van de mystieke leringen van Zohra

Uit het boek: “Zie de leliën…”

Vanuit het zijn

Vanuit het zijn
ontsproot het Licht.
Vanuit dit Licht
kwamen myriaden lichtvonkjes tot leven.

Zij scheidden zich en deelden zich,
zij gingen de gang van het licht, door duisternis heen,
van sfeer tot sfeer zich verdichtend,
die aspecten aannemend
die hoorden bij de trillingen die zij vertegenwoordigden.

Zo kwamen deze lichtvonken van sfeer tot sfeer
tot daar waar de Heren van Karma hen liefdevol opvingen,
hen bekleedden met materie en hen zodanig begeleidden
dat zij – door de verdichting heen – zich konden vestigen
in de stof van de mens.

Zo kwam vanuit de sferen
die karmische trilling juist naar die mens, in ontvangenis,
om te kunnen komen tot een herstel,
in harmonie en liefde
van karmische gebondenheden
uit vorige levens, verdichtend in dit leven.

En zo zult gij mens van leven tot leven
uw karma doorglijden, doorworstelen
totdat gij mens dat bewustzijn hebt veroverd
waardoor gij mij in uzelve zult herkennen.

En Ik zeg u:
Ik ben de Waarheid en het Leven in uzelf
doch gij hebt in de verdichting van materie
Mij niet in uzelve kunnen herkennen.

Doch vanuit het mededogen in de sferen,
vanuit de liefde die de Christus in u zal doen ontbranden,
zend Ik u vanover de hele wereld Mijn boodschappers
opdat gij Mij – middels deze boodschappers –
in uzelve zult herkennen.

Reacties zijn gesloten.