Het overlijden van Zohra Noach

Dinsdag 27 januari is Zohra overleden.

Met haar is een zeer bijzonder energieveld van de aarde verdwenen, hoewel er in haar teksten voor velen deze energie sterk voelbaar zal blijven.
De inhoud van haar woorden heeft mij, en anderen, tot in het diepst van mijn ziel aangeraakt.
Wat gebeurt er met haar naasten wanneer zo’n bijzonder geestelijk mens naar de geestelijke wereld terugkeert?

Toen mijn man overleed, voelde ik hoe, na ongeveer een uur, een soort gordijn van energie via mijn hoofd mijn lichaam verliet. Zal dit zo ook bij de naasten van Zohra gebeuren? Hoe blijven we achter?
Natuurlijk zal in haar teksten en woorden nog haar zuivere energie voelbaar blijven.
Zo zal zij voortbestaan op aarde.

Dankbaarheid vervult me, dat zij bereid is geweest deze boodschappen voor ons uit de Geestelijke wereld naar de aarde te verwoorden en uit te dragen.
Het heeft mijn leven, en naar ik weet dat van velen, onvoorwaardelijk verrijkt.

Ik hoop de rest van mijn leven naar vermogen hier vanuit te leven en er nog veel van te mogen uitdragen.
Anna Lamb.
____________________________________________________________________________

“Ontwaakt, hart van Mijn hart
opdat het licht in uw bewustzijn zal doordringen…
 
Ontwaakt hart van Mijn hart
opdat het licht in uw bewustzijn zal doordringen…
 
Ontwaakt, ontwaakt, ontwaakt, hart van Mijn hart
opdat het licht zal doordringen in uw bewustzijn;
 
opdat de liefde uw bewustzijn zal verlichten.
Uit licht zijt gij gekomen

en licht zal uw totaliteit vervullen.
Op de bodem van Mijn hart

Ben ik in U, in U, in U.”

Zohra.

Reacties zijn gesloten.