De adolescentie

fotoIn de lagere schooltijd heeft het kind ontdekt dat er een scheiding is tussen ik en de wereld.

In de puberteit bemerkt de jonge mens dat het alleen in de wereld staat; alleen is wie hij is.
Wanneer hij de leemtes die hij in zichzelf ontdekt, vult door zijn identiteit te ontdekken, zal hij minder eenzaam zijn.
In de puberteit is het kind op weg naar zelfherkenning en worden de aspecten uit zijn onderbewuste wisselend in het bewustzijn gebracht. Daardoor is de puber vaak in zijn gedrag wisselvallig en warrig.

In de adolescentie gaat de jongere al de aspecten die hij in zichzelf zo snel heeft herkend serieus nemen. Dit heeft, om te beginnen, rust tot gevolg.
De adolescent weet met al die stromen in zichzelf al beter om te gaan. Dit is de tijd van voorbereiding op de volwassenheid.
In deze tijd moet de jongere komen tot vormgeven aan wat hij van zichzelf heeft leren kennen. Door tot overgave aan het leven te komen kan deze vormgeving ontstaan.

Zo kan ook de kosmische energie indalen en de geestelijke begeleiding in hem doorspelen. Ook impulsen uit zijn ziel, die verbonden zijn met zijn levensopdracht, kunnen helpen de jonge mens te vormen.

In deze tijd is het erg belangrijk dat de adolescent zichzelf beschermt tegen te grote indringing van meningen, wensen en eisen van buitenaf. Juist nu moet hij tot besef van zijn identiteit komen. Hij gaat nu zijn eigen beslissingen nemen, waardoor hij zich dieper van zijn eigen identiteit bewust wordt
Juist nu mag hij geen kwaliteiten van anderen blindelings overnemen. Sommigen zonderen zich af om zich op de toekomst te richten.

Als de jongere in de adolescentie zichzelf niet kan onderscheiden als een uniek individu, door te zien wat van hem is en wat van een ander binnen zijn gevoels- en ervaringswereld dan is er sprake van een te grote beïnvloeding vanuit de buitenwereld.

Het doel van de adolescentie is de voorbereiding op volwassenheid, waarin de mens leert zichzelf te verkennen in wie hij is en vooral te accepteren wat hij binnen die verkenning tegenkomt; dus ook zijn onvolmaaktheid.
Zo ontstaat heelheid in de belevingswereld!

Reacties zijn gesloten.