Jongeren en druggebruik

fotoJongeren van nu voelen zich vaak niet gehoord.
Hierdoor kunnen zij onvoldoende gehoor geven aan hun diepliggende wensen, bijvoorbeeld wat zij willen bereiken.
Het niet gehoord worden leidt dan tot het loslaten van kontakten die zij eigenlijk zinvol vonden. Zij gaan zwijgen tegenover hen die zij aanvankelijk wilden laten horen wat zij wensten en zoeken anderen bij wie zij hopen aanzien te verkrijgen. Dit gebeurt vaak ongewoon luidruchtig.

Als zij nu opnieuw geen wezenlijke aandacht krijgen, kunnen zij de pijn die dit geeft niet meer in zichzelf toelaten. De kans is groot dat zij zich dan aan genotsmiddelen vergrijpen ter compensatie van gemis aan eigendunk.
De bedwelming door middelen geeft aan dat de gebruikers de situatie waarin zij zich bevinden voor gezien houden. Zij wensen geen wezenlijk contact meer met hen die hen omringen. Zij schermen zich af binnen eigen belevingswereld, gevangen in hun eenzaamheidsbesef.

Gewaarwordingen van de genotsmiddelen luchten even op en geven tijdelijk een gevoel van gelukzalig zijn. De werkelijkheid heeft zijn glans verloren en de “gebruiker” voelt zich niet herkend en is dus niet genoodzaakt hier in vooruit te gaan.
De meeste jongeren gedragen zich teruggetrokken, al kunnen er momenten zijn van sterk luidruchtig gedrag. Zij trachten op die manier alsnog verstaan te worden.
Deze zelfontkenning mag uiteraard niet voortduren daar dit anders ziekelijk gedrag tot gevolg heeft. De jongeren moeten leren zich te richten op het aangaan van gewenst gedrag naar buiten toe, bijvoorbeeld door zich te identificeren met sterke persoonlijkheden, die deze ervaringen ook hebben meegemaakt. Vriendschap met dit soort mensen kan voorkomen dat zij te lang niet daadkrachtig voor zichzelf blijven. Dan wordt er faalangst ontwikkeld.

Jongeren moeten leren aan de slag te gaan en zichzelf te bevestigen zonder daarvoor anderen wezenlijk nodig te hebben. Het alleen doen leidt tot een krachtige persoonlijkheidsuitstraling. Zo leren zij dat alleen-zijn niet tot passiviteit behoeft te leiden. Daarvoor hebben zij krachtige voorbeeldfuncties nodig, die door hun zijn laten zien hoe je tot zelfbevrijding kunt komen.

Mensen die in hun eentje zich bevrijd hebben van pijnen en zo zichzelf ontwikkeld hebben zijn voor onze maatschappij heel belangrijk, met name in contact met jongeren bijvoorbeeld, die moeten leren tot eigen identificatie te komen Door identificatievoorbeeld creëren zij een beeld waar de ander zich in essentie naar kan richten. Het gaat dan om mensen die hun authenticiteit gevormd hebben door doortastend tot zelfonderzoek te komen.

Een kind moet bewust gemaakt worden voor zijn mening uit te komen. Dit is de beste bescherming om gebruik van genotsmiddelen te voorkomen. Want daardoor ontstaat zowel in het lichaam als in de geest verminderde weerstand.

Gebruikers van drugs hebben minder flexibiliteit in het weerstaan van processen die voor hen oneigenlijk zijn. Zij uiten zich dan minder direct en standvastig. Door geestelijke waarnemingen vermindert ook de lichaamsgevoeligheid. Zij kunnen te gevoelig reageren op dat wat zij waarnemen en zich daarvoor overdreven verantwoordelijk voelen. Hoogmoedswaanzin kan het gevolg zijn.
In aanvang wordt slechts bijvoorbeeld de spraakzaamheid vergroot doordat men gevoelsmatig onvoldoende wordt afgeremd. Helderheid van beleven is sterk. Dit kan plotseling omslaan door insluipende energieën van onwel-zijn, van niet controleerbare inhoud uit eigen geestelijke gesteldheid d.i. het onbewustzijn of door infiltraties uit onstoffelijke gebieden. Het lichaamsgevoel is verminderd.

De mens reageert normaal, als het ware geestelijk bewust, op lichaamsreacties. Deze prikkels zijn wel prettig, maar voorzien niet in een behoefte die het lichaam nodig heeft. Door ’t niet goed functioneren wordt men toegankelijk voor oneigenlijke ingevingen, daar de verbinding met het geestelijk functioneren vanuit behoeftes van het lichaam wordt losgemaakt. De impulsen die hierdoor worden afgegeven worden steeds vreemder, wat weer tot vreemde reacties leidt, zoals geen controle op eigen gemoedsgesteldheid op bewust niveau en/of kwetsbaarheid ten aanzien van inmenging vanuit de astrale wereld.

Reacties zijn gesloten.