IWS: Inwijdingsschool

Een scholing om te komen tot bewust leven vanuit ons Hoger bewustzijn

De  Inwijdingsschool is een leerweg om
het eigen bewustwordingsproces zelfstandig en bewust ter hand te nemen.

Wat is het doel van deze cursus hierbij?

De cursus heeft tot doel een handreiking te bieden om dit proces bewust aan te gaan en te komen tot bewust leven vanuit het Hoger Bewustzijn. Dit proces kan zich ontvouwen binnen een “Twaalfvoudig pad”.
Wij worden hierbij van een onbewust levend mens, een mens die zijn bewustwordingsproces zelf ter hand neemt en zo zichzelf ontwikkelt tot de nieuwe mens. In de nieuwe mens herkennen velen de mens die zij wensen te worden en waarnaar we binnen de weg van evolutie op dit moment op weg zijn. Hiervoor is binnen stichting BIS een scholing opgericht:  een Inwijdingsschool. 

Het uitgangspunt van deze scholing is dat wij mensen onszelf kunnen vergeestelijken, doordat in de mens geest en stof samenkomen. Enerzijds zijn we gebonden aan de aarde en dus onvrij te noemen, anderzijds is daar de Goddelijke kern in het diepste van ons wezen. Wij zijn innerlijk als het ware het raakpunt van geest en stof. We kunnen dan ook versneld komen tot het herstellen van wie we oorspronkelijk waren door bewuste beïnvloeding. Dit is waartoe de Inwijdingsschool een mogelijkheid wil bieden.

Dit proces van zuivering zal in vier gebieden binnen onze persoonlijkheid dienen plaats te vinden.
Wanneer we ons hierop bewust richten, zullen we ons dienen te keren naar de niet-harmonische aspecten, die op onze evolutieweg in ons ontstaan zijn.
Dit zal in ieder deel van onze persoonlijkheid dienen plaats te vinden, dus in het lichaam, in het emotionele, in het mentale gebied en in ons etherisch lichaam.
In alle vier van deze gebieden moeten we eerst komen tot het leren kennen en na de herkenning tot zuivering van onze negatieve aspecten.
Daarna kunnen we tot transformatie komen. De bewuste zuivering van ons bewustzijn,  die in de tweede fase van de cursus plaats kan vinden, heeft al tot gevolg dat we stap voor stap tot een dieper contact met ons Hoger bewustzijn komen.
Het betekent in de praktijk zelfonderzoek en herkenning van wat we in onszelf aantreffen; dus herkennen hoe wij leven vanuit onze lagere gebieden; maar ook weten dat en hoe dit vanuit het hogere in ons ook mogelijk is.
Daarna kunnen we er voor kiezen zoveel mogelijk blijvend in ons bestaan te leven vanuit de hogere gebieden in ons.

De laatste fase zal er dan ook op gericht zijn definitief in verbinding met het Hogere Bewustzijn te blijven door in het dagelijks leven steeds weer voor het hogere te kiezen en daardoor opnieuw vanuit eenheid met het Hogere Bewustzijn te leven, maar nu bewust. We zullen ervaren dat de aantrekkingskracht van onze emoties, het mentale en onze fysieke behoeftes enorm sterk is.

Dit is een individueel proces!
Natuurlijk is dit alles een individueel proces! Wel onder begeleiding van de structuur zoals die wordt gegeven in deze Inwijdingsschool. Maar de tijd dat een geestelijk leraar aangaf wat en hoe dat precies moet is voorbij.
Deze scholing is geen school, zoals wij die gewoonlijk zien maar een stille verdieping in onszelf, die wel het weten zal brengen, dus hogere kennis. Wel zal deze kennis via het diepste gevoel in ons geaard moeten worden tot diep in de stoffelijke persoonlijkheid.

* Ontstaan vanuit inspiratie van Zohra Bertrand,

Auteur en uitvoering: Anna Lamb

Reacties zijn gesloten.