Spiritualiteit in opvoeding en onderwijs (het ontstaan van deze kennis)

De methode mandalatekenen voor de basisschool is klaar…Schermafbeelding 2015-01-11 om 09.57.11Vraag je je ook af of ons onderwijs voldoet aan de werkelijke behoeftes van het kind?

Is jouw kind geen doorsnee kind, waardoor de wijze van leren in onze scholen niet aansluit bij de eigenschappen en mogelijkheden die jouw kind kenmerken?

Heb je de indruk dat de talenten waarvan jouw kind blijk geeft, of die je tegenkomt bij je leerlingen, onvoldoende of niet worden gestimuleerd of zelfs herkend?

Dit en andere vragen stelde een groepje ouders, pedagogen en onderwijsmensen zich al zo’n 25 jaar geleden.
Samen met hen is een werkgroep gevormd en zijn we de verdieping ingegaan op diverse onderwerpen betreffende opvoeding en onderwijs en vooral spiritueel gericht.

Wat is spiritualiteit?
Spiritualiteit gaat uit van het geestelijk aspect van menszijn; ziet een kind allereerst als een geestelijk wezen in een materiële wereld. Dit vereist aanpassing. Hoe geestelijker het kind is hoe moeizamer dit zal gaan. Zeker in een wereld die voornamelijk gericht is op materiële waarden.
Door mediamieke kennis hebben we hierop vernieuwing van opvoeding en onderwijs ontwikkeld.

De komende tijd zal o.a. een aantal artikelen via deze website bereikbaarbaar worden voor een ieder die daar geïnteresseerd in is.
Deze kennis is afkomstig uit de verdieping van pedagogiegroepen en persoonlijke inspiraties.

Anna Lamb-Janssen

—–

Download hier uw exemplaar van: 

Klik hier voor uw document

Klik hier voor uw document

U kunt voorkomen dat u maar iets wordt wijs gemaakt door het lezen van deze tekst….

ikjesDe inhoud van deze website is over het algemeen niet te verifiëren bij andere schrijvers en/of geschriften. Het is niet ontstaan na onderzoek, daar de inhoud grotendeels op inspiratieve wijze is verkregen. Ik adviseer u te doorvoelen of u de inhoud innerlijk herkent als juist; immers, in het diepste van onszelf weten wij….

Zo kunt u in u zelf toetsen of deze inhoud ook úw waarheid is. Herkent u deze niet, neem dan de tekst slechts als kennisgeving aan.

Pas wanneer u innerlijk het gevoel krijgt dat deze inhoud in u herkenning oproept, raad ik u aan de tekst als waarheid in u toe te laten….

Reacties zijn gesloten.